เกี่ยวกับเรา

เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

ในปี 2554

ความเป็นมา

คุณปรเมศวร์ และ คุณแอนนา สิทธิวงศ์ สองสามีภรรยา มีความคิดที่อยากจะทำธุรกิจเชิงเกษตรกรรม
โดยใช้พื้นที่ ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแอนนา โดยคุณพ่อของคุณแอนนา
หรือที่คุณแอนนา เรียกว่า อาปา มีพื้นที่ผืนใหญ่ ติดถนนธนะรัชต์ ทางขึ้นเขาใหญ่ พื้นที่กว่า 90ไร่
ซึ่งทำเป็นสวนมะม่วง และ น้อยหน่า ผลไม้ขึ้นชื่อของ อ. ปากช่อง

 

แต่ด้วยความคิดที่จะอยากจะหาความแปลกใหม่ โดยอาศัยผืนดินแห่งนี้ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณของเขาใหญ่
แผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก เพื่อทำกสิกรรมเชิงท่องเที่ยว และสามารถให้ความรู้ ส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยว ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อย่างมีความสุข จึงได้พยายามเสาะหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

จนเมื่อได้พบกับ ผศ.พิเชษฐ์โสวิทยกุล (ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง) เพื่อน
คุณปรเมศวร์ สมัยเรียนมัธยมมงฟอร์ต ที่เชียงใหม่ ซึ่งได้ศึกษาปริญญาโท คณะสังคมภูมิศาสตร์ มหาวิทยลัย
แม่โจ้และได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง โรงเรือนระบบปิดของเห็ดโคนญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นผู้จุดประกายและทำให้คุณปรเมศวร์
ตัดสินใจศึกษาค้นคว้า และ เข้ารับการฝึกอบรมด้านเห็ด จากแหล่งข้อมูลความรู้ และ สถาบันต่าง ๆ จนมีความรู้ด้าน
เห็ดอย่างเต็มเปี่ยม และได้ชวนเพื่อนๆ ร่วมลงทุนทำฟาร์มเห็ด และเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ตามเจตนารมณ์ โดยมี
ผศ. พิเชษฐ์ เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบฟาร์ม และ โรงเพาะทั้งหมด โดยมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับบรรยกาศที่ดี
ความสนุกสนาน และได้เรียนรู้เรื่องเห็ด ซึ่งเห็ดแต่ละชนิดจะมีคุณประโยชน์มากมายแตกต่างกันออกไป จึงเกิดเป็น
เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่บนถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ภายใต้แนวคิด 4 H คือ

Home

Happiness

Health

High Quality

มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมฟาร์มได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง เฉกเช่นแขกที่มาเยี่ยมบ้านของเรา โดยนักท่องเที่ยวจะมีมัคคุเทศก์ พาเยี่ยมชมแยกเฉพาะกลุ่มแบบ Private เพื่อให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และสามารถเก็บเห็ดด้วยตนเองในโรงเพาะ เพื่อนำกลับไปปรุงอาหารที่บ้านด้วยความสนุกสนาน ได้สาระ น่ารู้

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จะผ่านบริเวณล๊อปบี้หน้าร้าน ซึ่งมีสินค้าสด และสินค้าแปรรูปจากเห็ดหลายหลายให้เลือกซื้อ , เครื่องดื่ม Welcome Drink ด้วยน้ำเห็ดเจ็ดอย่าง อร่อยชื่นใจ , บรรยากาศภายในฟาร์มที่ร่มรื่น แจ่มใส สุนกสนานเป็นกันเอง, การเดินเยี่ยมชมฟาร์มทุกขั้นตอนของการผลิตเห็ด ด้วยมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้รับความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามทุกขั้นตอน และ อาหารอร่อยจากเมนูเห็ดที่หลากหลาย รวมถึงกาแฟเห็ดหลินจือ ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่ฟาร์ม ทุกๆมุมของฟาร์มจึงเปี่ยมไปด้วยความสุข สนุกสนาน มีสาระ น่ารู้ ครบครัน ทั้งท่านที่มาเป็นหมู่คณะ หรือครอบครัว

เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม มุ่งเน้นการพัฒนาและเพาะเห็ด เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีเห็ดมากมายสิบกว่าชนิด ที่ได้รับการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้บรรยากาศโอโซนจากเขาใหญ่ ทั้งระบบปิด ระบบเปิด และระบบเพาะในดิน และผ่านการตรวจคุณภาพ จากอาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ด จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเป็นที่น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ภายใต้ธรรมชาติที่สวยงาม ดังนั้น ด้วยคุณประโยชน์ของเห็ดแต่ละชนิดที่มีมากมาย ล้วนส่งเสริม และเสริมสร้างสุขภาพให้ผู้บริโภค รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมฟาร์ม

มุ่งมั่นและพัฒนาการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานสากล เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และเสริมสร้างสุขภาพทีดีให้กับลูกค้า

OUR PRESS

ตลอดระยะเวลาที่ฟาร์มเปิดให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ
เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยว
และผู้มาเยี่ยมชมฟาร์มเป็นอย่างดี

View more

และมีสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และรายการโทรทัศน์
ทางด้านเกษตร ให้ความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อ สัมภาษณ์
และถ่ายทำรายการ กว่า 113 ครั้ง ตลอดช่วงที่ผ่านมา

 

View more

ก้าวต่อไปของ เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

ได้พัฒนาวัตถุดิบจากเห็ดที่มีคุณภาพ ออกมาเป็นสินค้าแปรรูป หลากหลายชนิด อาทิ
น้ำเห็ดเจ็ดอย่าง ถั่วลิสงอบกรอบเคลือบเห็ด ไอศกรีมเห็ด หลินจืออบแห้ง ผงเห็ดโป๊ยเซียน
ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ด ฯลฯ เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพ ได้เลือกซื้ออย่างสะดวก สด ใหม่ อยู่เสมอ โดยปัจจุบัน
รวมทั้งเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้า เพื่อเป็นตัวแทน
จำหน่ายสินค้าสุขภาพ แปรรูปจากเห็ด ในทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย