ติดต่อเรา

เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์ม

khaoyai panorama farm

เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์ม

เลขที่ 297 หมู่ 6 ต.หนองน้ำแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ฟาร์มเปิดให้บริการทุก
วันเวลา 8.00-17.00 น
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์เเละ
วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้
บริการเวลา 8.00-18.00 น.

ฟาร์ม
โทร : 044-756-234,
094-530-2256

รีสอร์ท
โทร : 044-756-321 ,
094-469-6299

ส่งข้อความของคุณ

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง)