ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
khaoyaipanoramafarm.com

ปี 2554

คุณปรเมศวร์ และ คุณแอนนา สิทธิวงศ์ สองสามีภรรยา มีความ
คิดที่อยากจะทำธุรกิจเชิงเกษตรกรรม โดยใช้พื้นที่ ณ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก เพื่อทำ
กสิกรรมเชิงท่องเที่ยว และสามารถให้ความรู้ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว
ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อ่านรายละเอียด

เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม
ฟาร์มเห็ดเพื่อสุขภาพ
อาบบรรยากาศเขาใหญ่
ใส่ใจธรรมชาติ

ตลอดระยะเวลาทีฟาร์มเปิดให้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ. . . .
เป็นทางการ เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้มา
เยี่ยมชมฟาร์มเป็นอย่างดี และมีสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และรายการโทรทัศน์
ทางด้านเกษตร ให้ความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อ สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการ
กว่า 113 ครั้งที่ผ่านมา อ่านรายละเอียด

Please Contact us

Tel : 044-756-234,
094-530-2256

marketing1.kpf@
gmail.com

Khaoyai
Panorama
Farm

เขาใหญ่ พาโนราม่า รีสอร์ท สร้างอยู่บนพื้นที่
ด้านหลังฟาร์มเห็ด พร้อมสระน้ำแร่แบบออนเซ็นเพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายด้วยธรรมชาติเสน่ห์บนผินดินเขาใหญ่

View more

Book now

สำรองห้องพัก ติดต่อ (24 ชม.)
โทร 044-756-321 , 094-469-6299

สัมมนา ติดต่อในนามบริษัท
ติดต่อฝ่ายการตลาด
โทร 044-756-321 , 094-469-6299

ข่าวสารและกิจกรรม