ข่าวสารและกิจกรรม

เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม

เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ได้รับ
การตอบรับจากนักท่องเที่ยวและผู้มา
เยี่ยมชมฟาร์มเป็นอย่างดี และมีสื่อมวลชน
ทั้งหนังสือพิมพ์ติดตามข่าวสารเราได้
ทั้งทาง Facebook และทางเว็บไซต์